12 Eylül 2016 Pazartesi

Eş Şeyh Hallacı Mahmud Hazretleri - Er Dede Fatiha Bekliyor

Hallacı Mahmud Hazretleri'nin adını bende bugün ilk kez duydum. Kendisi Hacı Bayram Veli Hazretlerinin hocası olurmuş. Hatta türbesi Hacı Bayram Veli hz'nin türbesine çok yakın. Gitmek isteyen olursa ki eğer Hacı Bayram Veli hz. ziyaret ederseniz. Mahmud Hazretlerine uğrayıp bir fatiha okumadan gitmeyin. Türbesinin yeri için, hale giriyorsunuz ve içeriye doğru gitmeden hemen sağ tarafta kalıyor. Çok kolay bir yerde ama pek ayak üstü olmadığı için maalesef kimse bilmiyor.
Bugün yani arefe gün Hacı Bayram Veli hz ziyaret sonrası, bir abim beni Mahmud Hazretlerinin türbesine de götürdü. Ziyaret edip dua etmek nasip oldu. 

Türbesi küçük, tertemiz, huzur kaplı  ama ziyaretçisi yok. Ankara da sanıyorum ki kimse bilmiyor kendisini, oysa ki oda bizim manevi sultanlarımızdan.

Kendisini Evliya Çelebi'nin rüyasından tanıyoruz. Evliya Çelebi şöyle anlatıyor ; 

Er Sultan hazretleri (Allah sırrını azîz etsin), Evliyâ Çelebi’nin anlatımıyla “duâsı kabul olunan, tarikatın nuruna mazhar, hakikat sırlarını keşfeden, bilgi yolunun talipleri, irfan kervanbaşı”dır.[1]
Hicri 1058 yılının Rebiulâhir’inde (Nisan-Mayıs 1648) Ankara’ya gelen Evliya Çelebi “Seyahatnâme”sinde Er Sultan hazretlerinin türbesini ziyaret eder ve kişiliği hakkında bilgi verir. Evliya Çelebi “Şeyh Hazret-i Er Sultan ziyareti”ni şöyle anlatır:
“Mübârek isimleri Mahmud’dur. Yine Ankara içinde dünyaya gelmiştir. Kadirî tarikatından Şeyh Hamid hazretlerinin şeyhlerindendir. Nice bin keşif ve kerâmetleri görülmüştür. Tanrı’ya hamd olsun bu hakire de ziyareti nasip olup rüyamızda görüp âhiret yurdunda iken irşâdlarıyla hissedar olduk. Allah rahmet eylesin. Ankara içinde Ağaçpazarı’nda küçük bir türbede yatmaktadırlar. Herkesin ziyaret ettiği bir yerdir. Allah sırrını azîz etsin.”[2]
Evliya Çelebi’ye göre Kadirî şeyhi olan Er Sultan (Mahmud Efendi), Hacı Bayrâm-ı Veli hazretlerinin de hocası olduğunu zikreder. “Bayramiyye tarikatı, Hamidiye tarikatının başka bir koludur. Zira Hacı Bayrâm-ı Velî, Şeyh Hamid hazretlerinin öğrecilerinden olup fakirlik cihazını onlardan kabul ettiği için Hamidiye tarikatından ayrılarak Bayramiye tarikatını kurmuşlardır” diyen Evliyâ Çelebi, Ankara’da onsekiz tekke/dergâh olduğunu da vurgular.[3] “Rüyamızda görüp âhiret yurdunda iken irşâdlarıyla hissedar olduk” diyerek O’nun velâyetini tasdik eder.[4] yazının devamı için kaynak linke tıklayınız.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder